Verkeershinder door bomenkap op Beneluxbaan

Verkeershinder door bomenkap op Beneluxbaan

Amstelveen - Het kruispunt van de Beneluxbaan en de Sportlaan gaat in verband met het ombouwen van de Amstelveenlijn oftewel sneltram 51 op de schop. In verband hiermee wordt er binnenkort gestart met het verwijderen van een aantal bomen en struikgewas.


- Lees verder onder deze advertentie -

Begin 2018 zal er op de locatie worden gestart met de aanleg van een ongelijkvloers kruispunt. Om werkruimte te creëren moeten de bomen en het struikgewas zoals bekend worden verwijderd. Het uitgangspunt van de gemeente Amstelveen is om het groen zoveel mogelijk te herstellen en terug te brengen zodra Amstelveenlijn-hoofdaannemer VITAL klaar is met alle werkzaamheden.

Herfstvakantie

VITAL zal volgens een persbericht van de gemeente Amstelveen maandag 22 oktober gaan starten met het verwijderen van het groen langs de Sportlaan en de Beneluxbaan. De werkzaamheden zullen tussen 07.00 en 16.00 uur plaatsvinden en kunnen naar verwachting op vrijdag 26 oktober worden afgerond.

De werkzaamheden worden bewust in de herfstvakantie uitgevoerd. Het is de bedoeling dat de hinder voor het verkeer hierdoor beperkt kan blijven. Het autoverkeer op de Beneluxbaan krijgt te maken met een tijdelijke rijstrookafzetting en een snelheidsbeperking.

Afgesloten

Buiten werktijd worden deze verkeersmaatregelen afgebouwd. De fietspaden aan beide kanten van de Beneluxbaan zullen ook tijdelijk worden afgesloten. Omleidingsroutes voor fietsers zullen worden aangegeven.

Als er in de Sportlaan groen verwijderd wordt, zullen daar ook fietspaden en voetpaden tijdelijk worden afgezet. Deze afzetting is altijd aan één kant van de weg zodat fietsers en voetgangers aan de overkant hun weg kunnen vervolgen. In verband met de werkzaamheden zullen er verkeersregelaars worden ingezet.

Kabels

Ook netbeheerder Stedin gaat eind oktober en begin november tot en met januari op het kruispunt aan de slag met het verleggen van kabels en leidingen. Het is nog niet bekend hoe de planning van deze werkzaamheden er precies uit gaat zien.


Reacties