PvdA vraagt aandacht voor armoede onder zzp’ers

PvdA vraagt aandacht voor armoede onder zzp’ers

Amstelveen – De PvdA maakt zich zorgen over werkende Amstelveners, die niet kunnen rondkomen omdat hun baan te weinig geld opbrengt. In verband hiermee heeft gemeenteraadslid Suzanne Piet vandaag schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders (b en w).


- Lees verder onder deze advertentie -

Onlangs verscheen het rapport ‘Als werk weinig opbrengt’ van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Dit rapport presenteert de uitkomsten van een grootschalig onderzoek naar armoede onder werkende Nederlanders.

Minimumloon

Het SCP concludeert dat het aantal werkende armen groeit. In Nederland leeft 4,6% van de werkenden in armoede. Dit kan komen door werk zonder cao-afspraken of omdat de werkenden onder het minimumloon verdienen. Bijna de helft van deze mensen werkt als zelfstandige.

Het SCP waarschuwt in het rapport dat gemeenten in hun armoedebeleid relatief weinig specifieke aandacht schenken aan werkende armen. Piet heeft daarom namens de fractie van de PvdA schriftelijke vragen gesteld aan b en w.

Ondersteuning

Zo wil Piet onder meer weten hoe groot het percentage van werkende armen is in Amstelveen en of dit aantal ook toeneemt. Daarnaast is het raadslid benieuwd in hoeverre de gemeente zorgt voor ondersteuning van de werkende armen en of er maatregelen getroffen worden om armoede onder zzp’ers tegen te gaan?

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties